18
Apr
expo 2027
GRAD BEOGRAD

Poznato koje kvadrature će biti stanovi za EXPO! Raspisan tender, u planu 1.500 objekata, garaže i lokali

facebook messenger viber
Raspisan je tender za izradu tehničke dokumentacije za stambeni kompleks planiran u okviru kompleksa Expo 2027.

Predmet nabavke je izrada tehničke dokumentacije sa izradom kataloga, 3D modela, projekta opremanja stanova i poslovima po ovlašćenju Naručioca, stambenog kompleksa u okviru kompleksa Expo 2027, piše Blic biznis.

Nabavka se, kako se navodi u tenderskoj dokumentaciji, sprovodi na osnovu člana 14. Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe Expo Belgrade 2027, i Uredbe Vlade o sprovođenju postupka nabavke dobara, usluga ili radova potrebnih za realizaciju izložbe.

Za realizaciju pratećih smeštajnih kapaciteta za potrebe učesnika manifestacije predviđen je stambeni kompleks koji se sastoji iz 9 građevinskih parcela.

Bruto građevinska površina celog kompleksa je oko 160.000m2.

Višeporodični stambeni objekti sa poslovnim prostorima planirani su na delovima katastarskih parcela 4721/1, 4721/2, 4721/4, 4721/5, 4756/5, 4721/7 i 4756/1, KO Surčin, na površini od oko 91.978m².

Planirana je izgradnja stambenih objekata spratnosti Po+P+7, sa garažama u jednom podzemnom nivou. U delu prizemlja planirani su poslovni prostori.

U okviru stambenog kompleksa su planirano je 1.500 stanova, od jednoiposobnih do četvorosobnih, prosečne površine od oko 55 m2.

Preostale dve parcele namenjene su za gradnju pristupnih saobraćajnica kompleksa i za javnu zelenu površinu.

Tender je otvoren do 26. aprila, a cena posla nije navedena, prenosi eKapija.

Podsetimo, Nacrtom prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog fudbalskog stadiona - treća faza, predviđeno je da prateći smeštajni kapaciteti za korisnike i zaposlene u kompleksu EXPO 2027 u periodu trajanja manifestacije, posle završetka izložbe postanu stambeni kompleks. U okviru kompleksa palnirana je i gradnja škole i vrtića.