13
Feb
zgrada.jpg
nekretniners

Osnivanje Beogradskog istraživačkog foruma

facebook messenger viber
Po ugledu na platforme za razmenu podataka koje već postoje u Varšavi, Pragu, Bukureštu, Budimpešti i Zagrebu, tri vodeće konsultantske kuće za nekretnine u Srbiji osnovale su Beogradski istraživački forumkrajem 2012. godine, sa ciljem da sakupe, analiziraju i objave ključnepodatke o tržištunekretnina.

Transparentnost tržišta i preciznost ključnih pokazatelja su osnova za donošenje važnih investicionih odluka u oblasti nekretnina. Srpsko tržište koje je još u razvoju do sada nije pokazivalo dovoljan stepen transparentnosti, jer suvodeće konsultantske kuće analizirale i objavljivale podatke pojedinačno.

Tri kompanije CBS International, Colliers i Jones Lang La Salle od sada će zajedno prikupljati, analizirati i tromesečno objavljivati glavne pokazatelje tržišta kao što su broj kvadrata izdatog kancelarijskog prostora, visina zakupa i stope prinosa poslovnog prostora klase A na najboljim lokacijama. Čvrsto smo ubeđeni da će takve informacije o tržištu koje objave priznati profesionalci pomoći investitorima, bankama, investicionim fondovima, zakupcima, proceniteljima da ostvare profesionalne ciljeve i postignu što bolje rezultate.

Ova inicijativa ne podrazumeva samo izvor korisnih statističkih podataka već predstavlja i početak novog pristupa poslovanju i ostvarivanju najbolje prakse na lokalnom tržištu.
Osnivanje Beogradskog istraživačkog foruma je podržao lokalni menadžment ove tri kompanije.

CBS International, deo CBRE grupacije, Dragan Radulovic, Direktor:
“Veliko je zadovoljstvo biti deo Beogradskog istraživačkog foruma i dati doprinos ovoj ključnoj investicionoj platformi koji odražava celokupnu klimu na tršištu nekretnina. Sa ciljem da pružimo više domaćim i stranim klijentima na različitim nivoima poslovanja, rado ćemo podeliti naše znanje i iskustvo, i nastaviti da pružamo punu podršku pri donošenju odluka, koje su u potpunosti u skladu sa realnim tržišnim očekivanjima.”

COLLIERS, Luke Dawson, Direktor: “Velika nam je privilegija sto predstavljamo deo Beogradskog istraživačkog foruma. Ovo predstavlja korak napred u ulivanju poverenja kako lokalnim, tako i stranim investitorima i zakupcima u Beograd, kao grad koji predstavlja izuzetno povoljnu destinaciju za poslovanje i investiranje. Zajedno sa našim partnerima iz Foruma nastavićemo da budemo lideri u promovisanju Beograda, kao veoma interesantnog tržišta koje karakteriše najbrži razvoj u regionu.“

Jones Lang LaSalle, Andrew Peirson, MRICS, Direktor: „Beogradski istraživački forum je već duže vreme potreban tržištu i pokazatelj je da tržište nekretnina sazreva. Od izuzetnog značaja je da imamo jasnu sliku dinamike ponude i potražnje na tržištu, tako da svako može da shvati šta se dešava na istom. Investitorima je, prema informacijama koje od njih dobijamo, potrebno više tržišne transparentnosti, a ovaj Forum će im upravo to i pružiti.“

Prvi rezultati Beogradskog istraživačkog foruma i pregled zvaničnih podataka o tržištu kancelarijskog prostora zaposlednje tromesečje 2012. godine

Sa zadovoljstvom objavljujemo da je osnovan Beogradski istraživački forum na inicijativu tri globalne konsultantske kuće za nekretnine sa sedištem u Beogradu - CBS International (CBRE grupacija), Colliers International i Jones Lang La Salle.

Predstavljamo vam tržišne pokazatelje za poslednje tromesečje 2012. godine – ukupan zakup kancelarijskog prostora, cene zakupa i stope prinosa poslovnog prostora A klase – kao uspešan rezultat zajedničkog rada istraživača sa ciljem da se ponudidosledan, tačan i transparentan pregled tržišta.

Podaci će se objavljivati tromesečnosa mogućnošću uvođenja nekih drugihpokazatelja tržišta, na zahtev klijenata.

Potražnja kancelarijskog prostora
U 2012. godini ukupna bruto aktivnost koja obuhvata zakup kancelarijskog prostora i poslovni prostor koji vlasnici koriste za sopstvene potrebe (eng. gross take-up) iznosila je 65.505 m2. Od te kvadrature, 20.370 m2 se odnosi na poslovni prostor u kori[‚enju vlasnika, dok preostalih 45.135 m2 predstavljaju nove transakcije, obnove ugovora i proširenja kancelarija, sa prosečnom zakupljenom kvadraturom od 475 m2.

U četvrtom tromesečju 2012. godine, ukupna bruto aktivnost na tržištu kancelarijskih prostora u Beogradu iznosila je 9.884 m2 i nisu zabeležena useljenja u sopstvene kancelarijske prostore (owner occupied deals).

Cene zakupa i stope prinosa poslovnih prostora klase A na najboljim lokacijama
Cene zakupa poslovnog prostora A klase na najboljim lokacijama u četvrtom tromesečju 2012.kretale su se između€14 i €16/m2/mesečno dok su procenjene stope prinosa iznosile između 9 i 9,5%.