');

Izdavanje ili prodaja građevinska zemljišta Hrvatska, blaga kosina