');

Izdavanje proizvodnog kompleksa sa upravnom zgradom i skladištenim prostorom, u Kraljevu

Ažuriran: 25.01.2023 Objavljen: 25.01.2023
 • Kvadratura:
  7500 m²
 • Sobe:
  -
 • Grejanje:
  -
 • Parking:
  Ne
 • Sprat:
  - / -
 • Opremljenost:
  -
Kontakt podaci oglašivača

Dejan

Detalji

Podaci o nekretnini

 • Transakcija: Izdavanje
 • Kategorija: Proizvodni prostor
 • Kvadratura: 7500 m²
 • Pozicija: Periferija

Opis

PROIZVODNO – POSLOVNI CENTAR RATINA, Naselje u neporrednoj blizini Kraljeva

Površina zemljišta: 26.735,00 m² , Povšina objekata: 5.888,70 m²

PROIZVODNO – POSLOVNI CENTAR RATINA Na ograđenoj površini terena od 26.735,00 m2 izgrađeni su višenamesni objekti sa infrastruktuom. U fabričkom krugu su, prema priloženoj situaciji locirani objekti visokokvalitetne gradnje korisne površine: ::..
proizvodna hala 2.086,90 m² ::..
kotlarnica, silos, toaleti 136,35 m² ::..
nadstrešnica - zatvoreni deo 375,10 m² ::..
nadstrešnica - otvoreni deo 1.061,05 m² ::..
magacin 110,00 m² ::..
izložbeni salon, kuhinja, restoran 1.062,79 m² ::..
upravna zgrada 1.056,51 m²
Ukupno: 5.888,70 m²
Fabrika je locirana na obilaznici magistralnog puta Kraljevo-Vrnjačka Banja udaljen od Kraljeva 4,5 km.

PROIZVODNA – TEHNIČKI OPIS LOKACIJA Projektovana hala je na području Ratine, na k.p. 786 i 787/1, KO Ratina. ARHITEKTONSKO REŠENJE Objekat ima karakter proizvodne hale i njen gabarit je 20,40 x 102,30 m uz koji dodatna kotlarnica, mokri čvorovi i silos kao potreba investitora za zagrevanje čitavog kompleksa. UKUPNA NETO KORISNA POVRŠINA OBJEKTA JE 2.124,80 M2 BRUTO GRAĐEVINSKA POVRŠINA OBJEKTA JE: - proizvodna hala 2.086,90 m2 - kotlarnica, sanitarni čvor i silos 136,35 m2 KONSTRUKCIJA Osnovna noseća konstrukcija je od AB stubova, dimnzija 30 x 40 cm, koji se temelje na AB temelje samce i povezani su seizmičkim gredama. Na noseće AB stubove se oslanja čelična krovna konstrukcija koja se sastoji od rešetkastih nosača na osovinskom razmaku od 6 m i sistema rožnjača i spregova za nošenje krovnog lima. Zidovi su od giter blokova d=20 cm ukrućeni horizontalnim i vertikalnim serklažima, obloženi opekom d=12 cm. SPOLJAŠNJA OBRADA Fasada je obložena punom opekom. Krovni pokrivač je sendvič krovni lim d=100 mm bele boje. Oluci su od pocinkovanog lima d=0,55 mm, kvadratnog poprečnog preseka 15 x 15 cm Ulazno-izlazna vrata hale su od crne bravarije, rađena od čeličnih profila sa ispunom od sendvič lima d=10 cm. Prozorska šlajfna se sastoji od naizmenično postavljenih fiskinih pregrada i fiksnih pregrade sa ventusom, sve zastakljeno termopan staklom. Prozori su drveni, zastakljeni providnim staklom u termopan obradi d= 4 + 12 + 4 mm. UNUTRAŠNJA OBRADA Unutrašnji zidovi su omalterisani produžim malterom u prvom sloju i krečnim u drugom uz predhodno prskanje za malterisanje cementnim mlekom. Unutrašnji zidovi su ozidani giter blokom d=25 cm u produžnom malteru. Završna obrada poda hale je od ferobetona d=5 cm, otporan na mehaničke reakcije. Podovi u mokrim čvorovima se oblažu keramičkim pločicama. INSTALACIJE Projektom su predviđene kompletne instalacije vodovoda I kanalizacije, elelktrične instalacije, gromobranska instalacija I instalacija za dojavu požara kao I instalacije klimatizacije I ventilacije

NADSTREŠNICA – TEHNIČKI OPIS LOKACIJA Projektovana nadstrešnica je na području Ratine, na k.p. 786 i 787/1, KO Ratina. ARHITEKTONSKO REŠENJE Objekat ima karakter nadstešnice i njen gabarit je 12,40 x 90,25 m koji se sastoji od otvorenog I zatvorenog dela. UKUPNA BRUTO POVRŠINA OTVORENOG DELA 1.061,05 M² UKUPNA BRUTO POVRŠINA ZATVORENOG DELA 375,10 M² KONSTRUKCIJA Osnovna noseća konstrukcija je od AB stubova, dimnzija 25 x 40 cm, koji se temelje na AB temelje samce i povezani su seizmičkim gredama. Na noseće AB stubove se oslanja čelična krovna konstrukcija koja se sastoji od rešetkastih nosača na osovinskom razmaku od 6 m i sistema rožnjača i spregova za nošenje krovnog lima. Zidovi su od giter blokova d=20 cm ukrućeni horizontalnim i vertikalnim serklažima, obloženi opekom d=12 cm. SPOLJAŠNJA OBRADA Fasada je obložena punom opekom. Krovni pokrivač je sendvič krovni lim d=100 mm bele boje. Oluci su od pocinkovanog lima d=0,55 mm, kvadratnog poprečnog preseka 15 x 15 cm. Ulazno-izlazna vrata hale su od crne bravarije, rađena od čeličnih profila sa ispunom od sendvič lima d=10 cm. Prozorska šlajfna se sastoji od naizmenično postavljenih fiksnih pregrada i fiksnih pregrade sa ventusom, sve zastakljeno termopan staklom. Prozori su drveni, zastakljeni providnim staklom u termopan obradi d = 4 + 12 + 4 mm. UNUTRAŠNJA OBRADA Unutrašnji zidovi su omalterisani produžim malterom u prvom sloju i krečnim u drugom uz predhodno prskanje za malterisanje cementnim mlekom. Unutrašnji zidovi su ozidani giter blokom d=25 cm u produžnom malteru. INSTALACIJE Projektom su predviđene kompletne instalacije vodovoda i kanalizacije, elelktrične instalacije, gromobranska instalacija i instalacija za dojavu požara kao i instalacije klimatizacije I ventilacije.

 

Lokacija

 • Srbija
 • Raški
 • Kraljevo
 • Mošin gaj

Linije prevoza u blizini:

Kontakt podaci oglašivača

Dejan

Prijavi grešku